S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 210 Kč
skladem
naše cena 95 Kč
skladem
naše cena 305 Kč
skladem

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 305 Kč
skladem

ANKETA


Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.hyalgel.cz. Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, kterým je firma Magdalena Karpíšková, IČ:  73651303, se sídlem Husova 431, 562 01 Ústí nad Orlicí (dále jen "prodávající"), a zákazníka (dále jen "kupující").


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Základní údaje

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) - je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je firma Magdalena Karpíšková, IČ: 73651303, se sídlem Husova 431, 562 01 Ústí nad Orlicí. Prodávající není plátcem DPH.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Provozovna
Husova 431

562 01 Ústí nad Orlicí

Kontaktní údaje:
Mobilní telefon: 775 607 065 (T-mobile)
Email: info@hyalgel.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
Fio banka: 2500476522/2010

IBAN je CZ9420100000002500476522
BIC kód je FIOBCZPPXXX


3. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a s reklamačním řádem.

Veškeré podané objednávky jsou považovány za závazné.

Pro učinění objednávky je třeba udělat následující: Kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní, popř. fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Každá objednávka bude ihned po odeslání potvrzena formou e-mailové zprávy. Ta bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při objednávce.

Pokud zákazník po přijetí potvrzení objednávky zjistí, že je některý z údajů chybný nebo nedostatečně vyplněný je jeho povinností sdělit tuto skutečnost co nejdříve prodávajícímu. Nejlépe e-mailem na adresu info@hyalgel.cz. Zákazník napíše do předmětu zprávy "Oprava objednávky" a do jejího těla číslo objednávky a správné údaje.

Seznam produktů na stránkách www.hyalgel.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. V případě, že zboží není skladem nebo z jiného důvodu nebude možné dodržet požadovaný termín dodání, bude zákazník kontaktován telefonicky nebo e-mailem. O odeslání zboží bude zákazník informován e-mailem.

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Veškeré ceny uvedené na webových stránkách www.hyalgel.cz jsou konečné, tj. vč. DPH a všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Ceny produktů si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující bude vyzván k jejich schválení.

Ceník dopravného:


Osobní odběr: Při osobním odběru není účtováno dopravné, zákazník si může při objednávce zvolit, zda bude platit předem převodem na účet či hotově na místě

Česká pošta: Doporučený balíček – tento způsob dopravy je možný zvolit při objednávce zboží v hodnotě do 500 Kč, při vyšší částce tato možnost volby automaticky mizí, poštovné činí 90 Kč, při platbě dobírkou se přičítá dobírková částka 40 Kč

Balík na poštu – poštovné činí 120 Kč, při platbě dobírkou se přičítá dobírková částka 40 Kč

Balík do ruky - poštovné činí 130,- Kčs, při platbě dobírkou se přičítá dobírková částka 40,- Kč

Obchodní balík při objednávce na 2500 Kč – poštovné 130 Kč není účtováno, při platbě dobírkou je účtována pouze dobírková částka 40 Kč

 

Česká pošta SLOVENSKO: Cena dopravného na Slovensko je 250,- Kč,  plus 40 Kč dobírková částka.

 
Zrušení objednávky
Kupující mohou bez udání důvodu zrušit svou objednávku až do jejího potvrzení prodávajícím. Kupující spotřebitel má dále v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží (viz níže). Prodávající má právo odmítnout objednávku, jestliže kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4. Zaslání zboží
Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době Českou poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od přijetí objednávky.


Způsob dopravy
Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky a Slovensko. Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám.

Způsob platby
Kupující má několik možností, jak uhradit kupní cenu za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit hotově při osobním převzetí zboží, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje (po obdržení Vaší objednávky Vám příslušný variabilní symbol bude zaslán).

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad (fakturu).

 

Převzetí zboží
Při přebírání zboží od dopravce našim zákazníkům doporučujeme zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu výrobku nebo výrobku samotného je kupující, který není spotřebitelem, povinen sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.


Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit. Vyhne se tak pozdějším problémům plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanického poškození zboží). Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

 

Osobní odběr zboží

Osobní odběr probíhá na naší provozovně (Husova 431, Ústí nad Orlicí) v den a čas, který si se zákazníkem předem domluvíme telefonicky nebo e-mailem. Vhodný termín pro vyzvednutí zboží může zákazník uvést i v poznámce při vyplňování objednávky.5. Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Husova 431, 562 01 Ústí nad Orlicí (místo pro zaslání reklamovaného zboží) nebo elektronickou poštou na adrese Info@hyalgel.cz. V případě oprávněné reklamace zboží vzniká prodávajícímu povinnost nahradit kupujícímu účelně vynaložené náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou (na elektronickou adresu kupujícího) a případně také telefonicky.

 

6. Odstoupení od smlouvy
Kupující spotřebitel má v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů a jakékoliv sankce.

Právo prodávajícího na odstoupení
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo v případě výrazné změny jeho ceny. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu info@hyalgel.cz, písemně či jiným způsobem nejpozději 14. den od převzetí zboží. Zásilky, z nichž není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit prokazatelné náklady související s uvedením zboží do původního stavu a skutečně vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy vrácena, je o tyto nálady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající vrací finanční prostředky na účet kupujícího anebo jiným požadovaným způsobem.


7. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Uzavřením kupní smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat. Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení., až do doby odvolání tohoto souhlasu zákazníkem.

Pokud kupující projeví svůj souhlas, může mu prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@hyalgel.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky.

Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Firma Magdalena Karpíšková vlastní další internetový obchod shop.bonella.cz. Veškeré osobní údaje získané z obou e-shopů jsou shromažďovány hromadně, a tudíž Vám může prodávající sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a inzercí týkajících se i již zmíněných e-shopů. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat.


8. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tento Nákupní řád nabývá účinnost 1. října 2013. Změny řádu vyhrazeny.

 

Jak nakupovat

Výběr zboží

V levé části si vyberte oddělení, které Vás zajímá. Po kliknutí na tuto rubriku se Vám zobrazí nabídka v oddělení. Nyní můžete procházet nabídku a budete-li požadovat o některém z produktu více informací, stačí kliknout na název zboží nebo na obrázek . Zde si můžete produkt prohlédnout na ilustrační fotografii a přečíst si podrobnější informace. Máte-li speciální dotaz, napište nám jej na e-mailovou adresu info@hyalgel.cz. Naši zaměstnanci Vám v co nejkratší době odpoví.


Nákupní košík

Pokud jste si vybrali zboží, které chcete koupit musíte jej nejdříve vložit do virtuálního nákupního košíku. To učiníte kliknutím na odkaz Vložit do košíku u vybraného zboží ve výpisu oddělení, nebo kliknutím na "koupit" v detailu zboží. Ihned po vložení zboží do košíku se Vám zobrazí obsah košíku. U každé položky můžete upravit počet kusů. Chcete-li zboží z košíku odstranit, klikněte na ,,Smazat". Uvedená cena je pouze součet cen všech položek v košíku. Výslednou cenu objednávky včetně poplatku za dopravu uvidíte ještě před závazným odesláním objednávky.

Nyní můžete pokračovat ve výběru dalších položek, které chcete nakoupit. Můžete tak učinit kliknutím na "Pokračovat v nákupu". Kdykoliv se můžete do košíku vrátit kliknutím na odkaz nahoře na liště, kde vidíte aktuální cenu obsahu košíku.

Informace o platbě a dopravě naleznete v obchodních podmínkách pod bodem 3. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy a pod bodem 4. Zaslání zboží.MTM0MG